Kontakta oss • libocare.se © 2017 •
Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7
"Evidensbaserad behandling

 för bättre resultat!"

 

 

Om oss

Vi startade LiBo Care för att vi i vårt arbete kände ett behov att få omsätta nya landvinningar inom forskning om beroendetillstånd i praktiskt arbete på behandlingshem. Den bästa vården tillsammans med ett varmt bemötande gör mycket gott för individen och närstående. Med bred kompetens och humanistiskt förhållningssätt och omhändertagande som ledord hjälper vi våra klienter till ett nytt och bättre liv.

 

 

Har ni behov av placering eller vill ha mer information om oss och vår behandling, skicka då ett mail till info@libocare.se eller kontakta oss på telefon 070-381 80 66.

 

Information om bolaget

För information om bolagets ekonomi, styrelse och nyckeltal hänvisar vi till denna informationssida.

LiBo Care AB är inriktat mot drift av HVB-boenden. Vi tillhandahåller även lokaler för uthyrning till Migrationsverket samt kommuner. Vi arbetar med kvalitetssäkring utifrån vårt ledningssystem för kvalitet. Arbetet innefattar regelbundna ledningsmöten, där klienter har direkta möjlighet att lyfta kvalitetsfrågor med ledningen. Vidare utförs återkommande klientnöjdhetsundersökningar. Vi genomför även återkommande patientsäkerhetsberättelser.

 

Företaget har 8 anställda. Alla anställda inom vår HVB-verksamhet har utbildning i Motiverande Samtal (MI) och Återfallsprevention (ÅP). Våra behandlare är utbildade inom kognitivt inriktad terapi samt Community Reinforcement Approach (CRA).

 

Kollektivavtal är tecknat med Kommunal och Vision.