Kontakta oss • libocare.se © 2017 •
Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7
"Evidensbaserad behandling

 för bättre resultat" 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Behandlingsmodell

 


Psykosocial behandling har sin grund i ett synsätt av att se orsakssammanhang och söker förklara hur olika företeelser och beteenden tros tillkommit. Våra program och manualer är utformade efter denna idé, att skapa en känsla av sammanhang, KASAM för människan.

Till exempel kan man lära sig att se skillnad på bruk, missbruk, riskbruk och beroende och utifrån denna kunskap se sammanhanget mellan sitt eget liv och hur alkohol/droger påverkat bio-psyko-socialt genom hela livet.

Vi tror att det aldrig är för sent att påbörja en förändring, och använder oss av ERIK H ERIKSSONS teorier om livsfaser som utgångspunkt för hur man kan fortsätta utvecklas hela sitt liv. Vi förmedlar och försöker skapa en insikt om hur de 8 livsfaserna som Eriksson beskriver som nödvändiga för individens utveckling kan förändras, även om man misslyckats tidigare. Våra program tar hänsyn till de som ”misslyckats” med tidigare insatser, och de som nästan gett upp, ”behandlingsresistenta” - genom ett ”icke-konfrontativt” förhållningssätt.

 

8 Livsuppgifter
Under behandlingstiden stärker man sin identitet genom att arbeta med de 8 livsuppgifterna som beskrivs :

• Hopp

• Viljestyrka

• Kunskap, skicklighet

• Trofasthet

• Kärlek i nära relationer, familj, arbete

• Omhändertagande

• Vishet

( fritt efter Erik H Eriksson)

Tonvikt läggs på de 3 första livsuppgifterna . Vi vill genom kunskapsförmedling stärka och skapa ett hopp om att det är viktigt att förändra sitt liv och att det går att motivera sig själv att behålla förändringsviljan livet ut.

 

Evidensbaserade metoder
Exempel på psykosocial behandling är CRA och 12-stegsbehandling, vilka båda innehåller moment som:

• Beteendeanalys

• Färdighetsträning

• Återfallsprevention

• Familjeperspektiv

• MI, motiverande samtal, använd inom CRA.

Vårt förhållningssätt vilar på Motiverande samtal och våra program utgår från iden om att tanke-känsla-handling hänger samman. KBT-tänket tillsammans med psykosociala teorier är den fundamentala basen i vår behandling.

 

 

 Hälso- och sjukvårdsperspektivet

 

Substansberoende är ett sjukdomstillstånd. Socialstyrelsen rekommenderar att vården ska ske i nära samverkan mellan Socialtjänst och Hälso- och sjukvård. Vårt behandlingskoncept är därför utformat i samråd med läkare, specialistkompetenta inom psykiatri.