Kontakta oss • libocare.se © 2017 •
Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7
"Evidensbaserad behandling

 för bättre resultat!"

 

 

 

Vanliga frågor och svar

På den här sidan finns svar på vanligt förekommande frågor Om du inte finner svar på din fråga här, kan du skriva till oss via den här länken.

 

Vad är ett behandlingshem?

Det finns många typer av behandlingshem. Våra behandlingshem finns för dig som vill sluta med drogmissbruk men inte klarar det själv. Vården är frivillig och inget tvång förekommer, men när du är här finns det ordningsregler du måste följa.

 

Vilken behandling får jag?

Behandlingen är schemalagd och består av samtal, rollspel och olika former av övningar med terapeuter. Arbetet består i att förändra ditt förhållande till droger och stärka din självkänsla.

 

Ingår arbetsträning i behandlingen?

Att ha ett jobb och tjäna egna pengar är en viktig del för att klara av ett drogfritt liv. Våra läkare och föreståndare kommer under din vistelse att undersöka om det finns en lämplig arbetsplats där du kan arbetsträna. Arbetsträning kan vara en mycket bra insats för ett drogfritt liv, men kräver samtidigt hög grad av stabilitet. Insatsen är mindre lämplig om du exempelvis har obehandlad ADHD, svårbehandlad psykos eller paranoia eller är kraftigt drogsugen och fortfarande har svårt att stå emot impulser.

 

Varför ska jag städa och laga mat?

Det här är ditt hem under tiden du bor här. Alla som bor här hjälps åt med matlagning och städning. Personalen hjälper dig om det är något du har svårigheter med.

 

Hur lång är behandlingen?

I vanliga fall 3 månader. Behandlingen kan förlängas efter överenskommelse med din socialsekreterare eller arbetsgivare.

 

Varför kommer sjuksköterska till behandlingshemmet?

Du kan bli sjuk, du kan behöva läkemedel. Sjuksköterska delar medicin regelbundet och håller kontakt med din LARO-mottagning eller hemlandsting. Vi har läkare som hjälpa personalen med råd och recept.

 

Jag har ADHD, kan ni hjälpa mig?

Vi har tillgång till läkare, specialister inom psykiatri. Därför kan du fortsätta behandling med centralstimulantia, om våra läkare anser det vara förenligt med din vård. Läkemedel såsom Elvanse, Concerta skrivs ut i samråd med din ordinarie läkare. ADHD-utredningar kan utföras, men då behöver ett avtal upprättas mellan behandlingshemmet och din socialsekreterare. Vi tar betalt för ADHD-utredningar eftersom de kräver extra läkarinsatser och psykologbedömning. Utredningen sker inte under första vistelsemånaden och det kan vara väntetid.

 

Jag behöver Subutex/Suboxone/Metadon.

Våra läkare för en nära dialog med beroendeläkare över stora delar av landet. Vid tungt opiatberoende rekommenderar Socialstyrelsen behandling med Metadon/Suboxone/Buprenorfin. Detta kallas för substitutionsbehandling eller LARO-behandling, och beslutet ligger hos din beroendeläkare i hemlandstinget. Du kan fortsätta medicineringen i samråd med din ordinarie läkare. Beslut om dosering, medicinbyte sker alltid i dialog med din LARO-mottagning. Av juridiska skäl behöver vi också en journalkopia som styrker att du behandlas med dessa läkemedel. Substitutionsbehandling delas ut på landstingets mottagning, inte i behandlingshemmets lokaler.

 

Jag är inte ren, kan jag komma till er ändå?

Om du är i behov av avgiftning rekommenderar vi att du lägger in dig på en beroendeavdelning innan du påbörjar behandlingshemsvistelsen. Vår föreståndare kommer ha en nära dialog med din socialsekreterare så du kan komma till oss så snart det är medicinskt säkert.

 

Hur ser mitt rum ut?

När du skrivs in hos oss får du ett eget rum.

Du har egen nyckel och ansvarar själv

för att det är välstädat och rent.

                               

    

 

 

 

 

Har ni träningsmöjligheter?

Ja. På vårt gym finns fria vikter, bänk, motionscykel och boxsäck. Det finns även elljusspår samt en tennisplan. Det finns simhall i närheten, dit åker vi regelbundet.

 

Vilka fritidsaktiviteter finns?

Vi kan erbjuda skidsport med utförsåkning och längdskidåkning, friluftsliv, tältning och fiske. Inomhus finns träningsmöjligheter, diverse tv- och datorspel samt filmvisning.

 

 

Vad kan jag förvänta mig för resultat?

Vårt mål är att om du fullföljer behandlingen så har du förutsättningar till ett fortsatt drogfritt liv. Vi lovar att ge dig förutsättningarna, om du ger oss din tid och engagemang. Undersökningar visar att följande saker bidrar till att behandlingen ska lyckas:

1. Man VILL ha hjälp

2. Behandlingen är tillräckligt lång (flera månader)

3. Behandlingen är tydlig och lätt att förstå

4. Behandlingspersonalen är kunnig och vill hjälpa

5. Tillgång till genomtänkt arbetspraktik

6. Tillgång till regelbunden fysisk träning

7. Eventuella sjukdomar upptäcks och behandlas

8. Man kan få uppföljning efter behandlingen