Kontakta oss • libocare.se © 2012 •
Slide 1Slide 2Slide 3Slide 4Slide 5Slide 6Slide 7
"Evidensbaserad behandling

 för bättre resultat!"

 

 

Behandlingen

 

Psykosocial Behandling

 

Den psykosociala behandlingen integreras såväl i vardagen som i de schemalagda aktiviteterna och har sin grund i kognitiv terapi. Vi använder oss även av en behandlingsform som heter CRA - (Community Reinforcement Approach). De schemalagda grupperna leds av behandlare.


Genom att ha en tydlig struktur över dagen skapas trygghet och en känsla av sammanhang för klienterna.

Genom att klicka på den här länken kan du se ett veckoschema.

 

All personal har kunskap om missbruk och beroende samt utbildning i MI vilket gör att klienten vid behov kan få samtalsstöd och möjlighet till reflektion, även utöver de schemalagda aktiviteterna. Stor vikt behöver vid alla sammanhang läggas vid att klarlägga var i förändringsprocessen klienten befinner sig för att matcha interventioner mot graden av motivation. Här har Genomförandeplanen en central roll. Varje vecka håller föreståndaren tillsammans med personalen behandlingskonferens, där arbetet utgår från och stäms av mot Genomförandeplanen.

Rekreation i form av utevistelse, fiske, friluftsaktiviteter och tältning ingår som ett moment i behandlingen. Här betonar vi behovet av att vårda kroppen som en viktig del av rehabiliteringen och som komplement till de mer teoretiska delarna av behandlingen.

 

Vistelsens faser

 

Introduktion


Klientens sociala, psykologiska och medicinska behov utreds och en Genomförandeplan upprättas med utgångspunkt i klientens individuell vårdplan.

 

Stabilisering


Behandlingsinterventioner genomförs utifrån Genomförandeplanen med schemalagda aktiviteter individuellt och i grupp. Kognitiv terapi, CRA, MI-samtal och manualbaserad återfallsprevention ingår. Vi involverar om möjligt anhöriga.

 

Arbetsträning


Vi har ett brett kontaktnät med lokala företag, vilket innebär möjlighet till arbetsträning. Arbetsträning kan vara en del av behandlingen och är aktuell i särskilda fall. För att kunna genomföra en meningsfull arbetsträning krävs en längre tids vistelse, där vår psykiater och föreståndare får möjlighet att utreda och bedöma klientens aktuella arbetsförmåga. Långvarigt missbruk kan påverka förmågan att fungera på arbetsmarknaden, varför en längre tids drogfrihet krävs för att insatsen ska vara framgångsrik och meningsfull. I de fall insatsen kan genomföras är det en kraftfull rehabiliterande insats.

 

Eftervård


Vi bygger för närvarande upp en öppenvårdsverksamhet, för att kunna erbjuda eftervård på eller i närheten av hemorten. Fråga gärna vår föreståndare om tillgången av eftervård i din kommun.